erb

Městys
Velký Vřešťov

mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči

Úprava jízdních řádů od 1.6.2019 Velký Vřešťov

Dovolujeme si přeposlat infomace o změnách jízdních řádů a organizaci autobusévé dopravy od 1.6.2019:

Dovoluji si Vás informovat o dočasném dopravním opatření při uzavírce silnice II/325 v Hořiněvsi. Informace pro cestující uvádím souhrnně níže. Jízdní řády naleznete v příloze. Pro Velký Vřešťov je oproti momentální situace změna taková, že bude obsluhována zastávka Velký Vřešťov,,pila linkou IREDO 107. Dochází k drobným posunům spojů.

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ – UZAVÍRKA HOŘINĚVES (1.6.2019 – 21.6.2019)

Vážení cestující,

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/325 v Hořiněvsi dochází k následujícím dopravním opatřením:

Linka IREDO 107 ve směru z Hradce Králové dojede do zastávky Hořiněves,,hospoda U Šáfrů, odkud jsou spoje směr Velký Vřešťov, resp. Dvůr Králové nad Labem vedeny přes Račice nad Trotinou (přes zastávky Račice nad Trotinou,,odb. a Račice nad Trotinou,,škola) a Lužany (přes zastávku Lužany,,točna) na zastávku Hořiněves,Žíželeves,odb.Jeřičky, která bude přemístěna na komunikaci III/325 37 cca 40 metrů před křižovatku se silnicí II/325. Autobus dále pokračuje přes zastávku Velký Vřešťov,,pila do Velkého Vřešťova a dále po své trase. Zpět jezdí autobusy shodnou trasou.

Linka IREDO 108 ve směru z Hradce Králové dojede do Máslojed, odtud pokračuje většina spojů přes Benátky nad Trotinou (všechny spoje staví shodně na zastávce Benátky nad Trotinou, zastávka Račice nad Trotinou,,křiž. není po dobu uzavírky obsluhována). Autobus dále pokračuje kolem Čepra k hořiněveské farmě, kde se nachází přemístěná zastávka Hořiněves,,odb.nádr. Odtud autobus pokračuje přes Vrchovnici do Želkovic, přes Čenice do Velkého Vřešťova nebo Cerekvice nad Bystřicí. V Cerekvici nad Bystřicí autobusy směr Hradec Králové budou stavět na zastávce ve směru na Čenice. Zastávka Cerekvice nad Bystřicí,I je obsluhována většinou spojů vyjma jednoho ranního (v 5:33 z Cerekvice). Autobusy budou odbavovat cestující ve stávající zastávce a stávajícím směru, tzn. směr Čepro.

Doprava do Hořiněvsi:

Je realizována z Hradce Králové do centra obce Hořiněves výhradně linkou IREDO 107, která je posílena o 2 spoje. Ráno bude linka IREDO 107 posílena spojem s odjezdem v 5:48 z Hořiněvsi od hospody U Šáfrů. Tento spoj je po dobu uzavírky prodloužen ze Sendražic. Zároveň vzniká rychlý spoj v 17:55 z Hradce Králové, který dorazí v 18:12 do Hořiněvsi a odtud pokračuje jako návazný spoj přes Račice nad Trotinou a Rodov do Habřiny, kam přijede v 18:25. Autobus z Habřiny pojede zpět v 18:26 přes Hořiněves (18:37) do Hradce Králové (18:57).

Dále mohou cestující využít přemístěnou zastávku Hořiněves,,odb.nádr. u farmy (na silnici II/325 na křižovatce od Čepra se silnicí směr Vrchovnice), kam je vedena většina spojů linky IREDO 108.

Doprava do Vrchovnice:

Je realizována po dobu uzavírky výhradně linkou IREDO 108, která je pro Vrchovnici počtem spojů posílena. Do Vrchovnice bude po dobu uzavírky zajíždět i většina spojů, které při nevýlukovém stavu přes Vrchovnici nejezdí. Víkendový rozsah provozu zůstává nezměněn. Cestující mohou dále využít linky IREDO 107 ze zastávky Hořiněves,Žíželeves,odb.Jeřičky.

Výlukové jízdní řády naleznete v příloze.

S pozdravem zastupitelstvo

přejít na web

Přílohy ke stažení


Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.