Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Městys Velký Vřešťov

Mobilní Rozhlas

Knihy z knihovny k dispozici

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

snažíme se pro vás znovu otevřít a zprovoznit naši místní knihovnu tak, aby to bylo příjemné místo pro výpůjčku hezkého a zajímavé čtení a dalších služeb.

Naším prvním a nejdůležitějším krokem je obnova knižního fondu.

Musíme vytvořit místo pro nové knížky. Proto nabízíme k volnému rozebrání knížky z naší knihovny, které byly doporučeny k vyřazení metodičkou z trutnovské knihovny.

Knížky budou k dispozici v přízemí obecního úřadu od pondělí 13. května minimálně po dobu 14 dní.

Můžete si vybrat a zdarma odnést domů, nebo také přinést knížky z domu a dát je k dispozici ostatním.

Dagmar Hrochová, starostka

přejít na web

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.